Общи условия на сайта

  1. Отказ от отговорност:
   Моята здравна консултация не е заместител на лекарски преглед и отговорът ми се базира изцяло на изпратената от вас информация, за достоверността на която не нося отговорност.
   Ако имате хронично заболяване и приемате лекарства ,консултирайте се с лекуващия си лекар преди да приемате препоръчаните от мен хранителни добавки.
   Хранителните добавки не са лекарствени средства и не могат да бъдат заместител на медикаментите за вашето заболяване, затова в никакъв случай не преустановявайте приема на медикаменти и не ги замествайте с хранителни добавки!
   Лица под 18г.,бременни и кърмачки задължително да се консултират с лекар преди да приемат хранителни добавки.
   Лица ,страдащи от остри заболявания да не приемат хранителни добавки, преди да овладеят острото заболяване.
   Лица имащи алергии, задължително да ги упоменат в своето запитване към сайта и да се консултират с лекар, ако започнат да приемат добавки. За възникнали алергични състояния не нося отговорност.
  2. Отказ от лична отговорност
   Всичката информация, която споделям в сайта не е задължителна и има само информативен характер, базирана е на моя личен опит с хранителните добавки или е взета е от книги или сайтове, чиито автори посочвам.
   Не нося отговорност за вашия избор на хранителни добавки, нито за това как те ще повлияят точно на вас. Всеки организъм е различен и въздействието на продуктите е различно. Моите комбинации от продукти повлияват положително много хора, но ако вие сте изключение ,аз не нося отговорност.
   Вие решавате дали да последвате или да не последвате моите съвети, които имат информативен характер и не поемам отговорност за вашето решение.
   Не поемам отговорност, ако не получите резултатите, които искате изобщо или в определен срок, защото въздействието на продуктите е индивидуално за всеки организъм. Няма гаранции, че ще постигнете максимално добро здравословно състояние, но целта ни е да опитаме. Успехът зависи от вас и от готовността ви да промените режима си на хранене, начина си на живот и правилно да приемате нашите продукти, което е ваша лична отговорност.
  3. Отказ от отговорност за ефекта на продуктите
   Продуктите, които използвам за положително повлияване на здравето са изпитвани от производителя и имат съответните гаранции за качество на производителя, за достоверността на които не нося отговорност. За всякакви рекламации ,свързани с качеството на продуктите се обръщайте към производителя.
   Не поемаме отговорност при неправилна употреба на продуктите, при неправилното им съхранение, при използване след като е изтекъл срока им на годност и при неправилното им комбиниране с лекарства, без да се посъветвате с лекуващия ви лекар.
   Не нося отговорност за психически и физически вреди, настъпили след прием на някой продукт, за който сте получили информация от този сайт.
  4. Отказ от отговорност за доставката на продуктите
   Не носим отговорност ако не получите продуктите ,които сте поръчали, или ги получите в повредено състояние. В такива случаи се обадете на телефона посочен в сайта на производителя, където сте се регистрирали и служителите ще ви съдействат веднага.
  5. Защитата на личните данни
   Във връзка с Общия регламент относно защитата на личните данни (Регламент 2016/679) ,давам доброволно своето информирано съгласие, този сайт да използва  моите „обикновени“ лични данни /имена, електронна поща, телефон /, както и на моите специални / „чувствителни“/ лични данни, като данни за здравословното ми състояние, биометрични и генетични данни , за следните конкретни цели: 1. Получаване на безплатна здравна консултация по алтернативна и холистична медицина; 2. Абонамент за получаване на периодична информация по електронна поща ,за новости в алтернативната и холистичната медицина, касаещи моето здравословно състояние, с цел неговото положително повлияване . Имам правото, да се отпиша по всяко време от този абонамент и да прекратя получаването на периодичната информация.Давам своето доброволно и информирано съгласие ,споменатите по-горе лични мои данни да се съхраняват в този сайт, до момента на моето доброволно отписване от абонамента за периодичната информация.